Anu tutkijana

Olen jatko-opiskelijana Åbo Akademin informaatiotutkimuksen laitoksella. Väitöskirjani käsittelee vuosien 2004 ja 2016 perusopetuksen opetussuunnitelmia ja informaatiolukutaitoa. Tutkimukseen liittyy myös yläkoulun äidinkielen opettajien ja koulukirjastonhoitajien käsitykset informaatiolukutaidosta. Tutkimus pyrkii myös selvittämään, löytyykö terminologian käytössä selkeitä diskurssieroja näiden kahden ammattikunnan välillä.

KONFERENSSIT

EMPATIC workshop, Krakowa, Puola, 2011
Nordmedia, Akureyri, Islanti, 2011
CELE, Kaarina ja Rauma, 2012
IFLA, Informaatiolukutaidon satelliitti, Tampere, 2012
ECIL, Istanbul, Turkki, 2013
Nordisk konferens: arkitektur, pedagogik och design, Helsinki, 2014
IFLA, Kapkaupunki,Etelä-Afrikka, 8/2015

JULKAISUT

Ojaranta, Anu Helena (2015). A Phase between Two National Core Curricula in Finland – What Are the Implications to Information Literacy Instruction and Library Collaboration?Paper presented at: IFLA WLIC 2015 - Cape Town, South Africa in Session 101 - School Libraries.

Ojaranta, Anu (2014). Perusopetuksen opetussuunnitelma ja informaatiolukutaito - missä roolissa informaatiolukutaito on? Abstrakti. Informaatiotutkimus, Vol. 33, no. 3. Saatavilla http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/article/view/48067/13900

Ojaranta, Anu (2013). Puheenvuoro koulukirjastojen puolesta: mahdollisuuksien maailma omassa koulussa. Kielikukko, n. 2, s. 24-27.

Ojaranta, Anu (2013). Do we have what it takes? The Finnish secondary school curriculum and information literacy. European Conference on Information Literacy (ECIL), October 22-25, 2013, Istanbul, Turkey. Abstracts. Ankara: Hacettepe University.
Saatavilla http://ecil2013.ilconf.org/docs/ecil2013_abstracts.pdf

Ojaranta, Anu (2012). Opetussuunnitelman oppimiskäsityksestä ja informaatiolukutaidosta. Abstrakti. Informaatiotutkimus, vol. 31, no. 3. Saatavilla http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/article/view/7113/5647

Ojaranta, Anu (2011). Informaatiolukutaito, uudet lukutaidot ja tiedonhankinnan opetus yläkoulussa. Teoksessa Tuovi 9 : Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2011 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Jarmo Viteli & Anneli Östman (toim.). Tampereen Yliopisto: Informaatiotieteiden yksikkö. s. 10-17. Saatavilla http://tampub.uta.fi/tulos.php?tiedot=441

Ojaranta, Anu (2011). Opettajien ja kirjastonhoitajien käsitykset informaatiolukutaidosta ja tiedonhaun opetuksesta koulussa. Informaatiotutkimus, vol. 30, no. 3-4. Saatavilla http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/article/view/4702

Ojaranta, Anu (2010). Informaatiolukutaito ja tiedonhakutaitojen opettaminen seitsemäsluokkalaisille - tutkimus kouluista ja koulukirjastoista sekä toimijoiden suhtautumisesta informaatiolukutaitoon ja tiedonhankinnan opetukseen. Abstrakti. Informaatiotutkimus, Vol.29, nro 3. Saatavilla http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/article/view/3599/3351

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti