Tilaa Anu käymään!

Olen peruskoulutukseltani filosofian maisteri ja yhteiskuntatieteiden tohtorin arvoon ollaan pyrkimässä. Olen työskennellyt koulukirjastoissa, korkeakoulukirjastoissa, yleisissä kirjastoissa ja erikoiskirjastoissa. Työkokemusta on kertynyt Suomesta, Kreikasta, Portugalista ja Ruotsista.

Olen toiminut kaksi vuotta opettajana Turun ammattikorkeakoulussa kirjasto- ja tietopalvelun koulutuksessa.
Sain Turun ammattikorkeakoulusta opiskelijakunnan myöntämän palkinnon 'Vuoden opettaja 2016'.

Minulta voi tilata esitelmiä koulutuksia ja työpajoja laajasti liittyen seuraaviin aihealueisiin: 
- ohjatun tutkimisen tiedonhaun esittely kouluille ilmiöprojektien ympärille
- kirjastojen ja koulujen yhteistyötilaisuudet
- auttamaan työstämään koulun ja kirjaston yhteistyöosuuttaa uuteen opetussuunnitelmaan konkreettisia työmenetelmiä ja -malleja hakemalla
- kirjastojen pedagogiikkaa
- teen myös yhteistyötä Juha Simolan yrityksen kanssa mm. tilasuunnittelun tiimoilta, Bcklight Oy

Anu luennoitsijana välilehdellä on linkkejä menneisiin esitelmiin ja päivämäärät tulevista esitelmistä ja koulutuksista. Oman yritykseni Facebook sivut löydät täältä www.facebook.com/toiminimiojaranta/

ERITYISOSAAMISENI

Ehdoton vahvuuteni kirjastolaisena on kouluympäristön erityispiirteiden ymmärtäminen. 10 vuotta koulukirjastotyötä kokopäiväisenä koulukirjastonhoitajana on tuonut minulle ymmärryksen, jota harvalla kirjastolaisella on. Oppimisympäristöillä on erityiset tarpeet, ja jotta kirjasto voi tuottaa kouluille palveluja, pitää koulujen toimintaympäristö tuntea hyvin ja ymmärtää niiden erityispiirteet.

Tässä koulujen meneillään olevassa murrostilanteessa erityinen osaamiseni on opetussuunnitelman informaatiolukutaidon/tiedonhallintataitojen ymmärtäminen ja sen sopeuttaminen myös kirjaston näkökulmaan. Uuden opetussuunnitelman myötä läheisemmän yhteistyön luominen on hedelmällistä sekä koululle että kirjastolle.

Muita kiinnostuksen kohteeni liittyvät laajasti siihen, miten oppiminen ja kirjasto voidaan yhdistää. Siihen liittyy myös syvästi johtamisen näkökulmat, uusmedia ja sosiaalinen media vaikutuskanavina, koulun meneillään olevat suuret muutokset ja kirjastojen selkeä uuden suunnan hakeminen.

MIELENKIINNON KOHTEENI

koulukirjastot
informaatiolukutaito
tiedonhankinnan opetus
ilmiöpohjaisuus ja tutkiva oppiminen koulukontekstissa
oppiminen kirjaston toimintana
oppiminen ja oppimisympäristöt
sosiaalinen media ja kuratointi
johtaminen ja vaikuttaminen


Ota vapaasti yhteyttä!

Anu

contact:
anu.ojaranta(at)abo.fi
twitter: (at)bloomingcherry
Facebook: www.facebook.com/toiminimiojaranta
LinkedIn
Scoop.it: http://www.scoop.it/u/anu-ojaranta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti